La nostra visió, missió, valors, objectius

Cultura d'empresa

Visió

Liderar en la indústria mundial, millorar l'estatus global de la indústria de protecció de plantes xinesa, crear impostos i ocupació per a la societat, oferir als empleats oportunitats per a la realització personal i la base material per a una vida feliç.

Valors

Oferim productes rendibles i segurs, serveis de baix cost i eficients mitjançant la innovació de productes i serveis

Metes

Promou la Xina creada a la Xina, Promou la Xina creada

Missió

Proporcionar seguretat quantitativa i qualitativa del subministrament d'aliments humans